Exciting Job Vacancy - Advocacy Assistant


Monday 31 July 2017

 

ADVOCACY ASSISTANT

We are seeking to recruit the following post to help deliver services to disabled adults and their carers across Caerphilly County Borough.

 

Big Lottery Fund

 

Advocacy Assistant

35hrs per week

Salary: £18,746 per annum

 

All posts are subject to an enhanced DBS check and satisfactory references

 

This job is funded by the Big Lottery Fund

 

All posts are offered on a conditional basis until satisfactory completion of a six month probationary period.

 

This position is fixed term until January 2nd 2018 with further continuation subject to funding.

 

Closing date is 10am Monday 14th August 2017

Interviews will be held Friday 18th August 2017

The post will commence immediately (to be discussed at interview)

 

Any queries please contact John Miles, Advocacy Manager via telephone on 01495 233550 or email: john.miles@disabilitycando.org.uk

 

To download an application pack please click the links below:

 Advocacy Assistant Job Description

 Application And Equal Opportunities Forms

 

  Please return hard copies to:-

Applications, John Miles, Advocacy Manager,

Disability Can Do Centre, 1 Bryn Lane, Pontllanfraith, NP12 2PG.

Or

Email a copy to: john.miles@disabilitycando.org.uk

 

 


 

Cynorthwydd Eiriolaeth 

 

Rydym yn awyddus i benodi swydd canlynol i helpu i ddarparu gwasanaethau i oedolion anabl a'u gofalwyr ar draws Bwrdeistref Sirol Caerffili.

 

Big Lottery Fund

 

Cynorthwydd Eiriolaeth

35hrs yr wythnos

Cyflog: £ 18,746 y flwyddyn

 

Mae'r holl swyddi yn ofyn am gwiriad DBS a geirda boddhaol

 

Mae'r swydd hon yn cael ei ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr

 

Mae’r holl swyddi yn cael eu cynnig ar sail amodol

hyd nes gwblhau cyfnod prawf o chwe mis.

 

Mae'r swydd hon am gyfnod penodol tan 2 Ionawr 2018 gyda pharhad pellach yn amodol ar gyllid.

Y dyddiad cau yw 10.00 ar Ddydd Llun 14 Awst, 2017

Cynhelir cyfweliadau Dydd Gwener 18 Awst, 2017

Bydd y swydd yn dechrau ar unwaith (i'w drafod yn y cyfweliad)

 

Unrhyw ymholiadau, cysylltwch â John Miles, Rheolwr Eiriolaeth dros y ffôn ar 01495 233550 neu e-bostiwch: john.miles@disabilitycando.org.uk

I lawrlwytho pecyn cais, cliciwch ar y ddolen isod:

 

 Advocacy Assistant Job Description

 Application And Equal Opportunities Forms

 

Dychwelwch copïau caled at: -

Ceisiadau, John Miles, Rheolwr Eiriolaeth,

Anabledd Gallu Gwneud Centre, 1 Bryn Lane, Pontllan-fraith, NP12 2PG neu

e-bostio copi i: john.miles@disabilitycando.org.uk