Exciting Job Vacancy - Disability Forum Group Facilitator


Tuesday 1 August 2017

DISABILITY FORUM

GROUP FACILITATOR

We are seeking to recruit the following post to help deliver services to disabled adults and their carers across Caerphilly County Borough.

People's Postcode Lottery

 

Disability Forum Group Facilitator

6hrs per week (12 months)

Salary: £9.62 per hour

 

All posts are subject to an enhanced DBS check and satisfactory references

 

This job is funded by the Postcode Lottery

 

All posts are offered on a conditional basis until satisfactory completion of a six month probationary period.

 

This position is fixed term until September 2018 with further continuation subject to funding.

 

Closing date is 10am Monday 4th September 2017

Interviews will be held Monday 11th September 2017

The post will commence immediately (to be discussed at interview)

 

Any queries please contact John Miles, Advocacy Manager via telephone on 01495 233550 or email: john.miles@disabilitycando.org.uk

 

To download an application pack please click the links below:

 Disability Forum Group Facilitator Job Description

 Application And Equal Opportunities Forms 

 

Please return hard copies to:-

Applications, John Miles, Advocacy Manager,

Disability Can Do Centre, 1 Bryn Lane, Pontllanfraith, NP12 2PG.

Or

Email a copy to: john.miles@disabilitycando.org.uk

 

 


 

HWYLUSYDD Y GRWP

FFORWM ANABLEDD  

Rydym yn awyddus i benodi swydd canlynol i helpu i ddarparu gwasanaethau i oedolion anabl a'u gofalwyr ar draws Bwrdeistref Sirol Caerffili.

 

People's Postcode Lottery

 

Hwylusydd y grwp fforwm anabledd

 6 awr yr wythnos (12 mis)

 cyflog: £9.62 yr awr

 

Mae'r holl swyddi yn ofyn am gwiriad DBS a geirda boddhaol

 

 Mae'r swydd hon yn cael ei ariannu gan y loteri cod post

 

 Mae’r holl swyddi yn cael eu cynnig ar sail amodol

 hyd nes gwblhau cyfnod prawf o chwe mis.

 

 Mae'r swydd hon am gyfnod penodol tan Medi 2018 gyda pharhad pellach yn amodol ar gyllid.

 

Y dyddiad cau yw 10.00 Ddydd Llun 4 Medi, 2017

 Cynhelir cyfweliadau Dydd Llun 11 Medi, 2017

 

Bydd y swydd yn dechrau ar unwaith (i'w drafod yn y cyfweliad)

 Unrhyw ymholiadau, cysylltwch â John Miles, Rheolwr Eiriolaeth dros y ffôn ar 01495 233550 neu e-bostiwch: john.miles@disabilitycando.org.uk

 

 I Iawrlwytho pecyn cais, cliciwch ar y ddolen isod:

 Disability Forum Group Facilitator Job Description

 Application And Equal Opportunities Forms

 

Dychwelwch copïau caled at: -

 Ceisiadau, John Miles, Rheolwr Eiriolaeth,

 Anabledd Gallu Gwneud Centre, 1 Bryn Lane, Pontllan-fraith, NP12 2PG

neu

 e-bostio copi i: john.miles@disabilitycando.org.uk