My Future First - New Jobs Available


Monday 11 June 2018

We are seeking to recruit the following posts to help deliver services to disabled adults and their carers across Caerphilly County Borough.

 

Senior Project Officer

28 hrs per week

Salary: £26,250 (pro rata £21,000)

 

All posts are subject to an enhanced DBS check and satisfactory references

This job is funded by the Big Lottery Fund

All posts are offered on a conditional basis until satisfactory completion of a six month probationary period.  

This position is fixed term until 8th July 2021 with further continuation subject to funding.      

Closing date is 10am Monday 25th June 2018

Interviews will be held week commencing 2nd July 2018

The post will commence immediately (to be discussed at interview) 

  

 

 

 

                       

Project Officer

35 hrs per week

Salary: £21,250

 

All posts are subject to an enhanced DBS check and satisfactory references

This job is funded by the Big Lottery Fund

All posts are offered on a conditional basis until satisfactory completion of a six month probationary period.  

This position is fixed term until 8th July 2021 with further continuation subject to funding.

Closing date is 10am Monday 25th June 2018

Interviews will be held week commencing 2nd July 2018

The post will commence immediately (to be discussed at interview)

  

 

                                                           

 

 

Any queries please contact John Miles, Advocacy Manager via telephone on
01495 233550 or email: john.miles@disabilitycando.org.uk                                                                                                                       

To download an application pack please see below:

Project Officer Job description

Senior Project Officer Job description

Application Form and Equal Opps Form

 

 Please return hard copies to:-

Applications, Helen Amberry,  

Disability Can Do Centre, 1 Bryn Lane, Pontllanfraith, NP12 2PG.

Or
Email a copy to: secretary@disabilitycando.org.uk

 


 

Rydym yn edrych i recriwtio ar gyfer y swydd ganlynol er mwyn helpu darparu gwasanaethau i bobl anabl a'u gofalwyr ar draws Cyngor Sir Caerffili.

 

 Uwch Swyddog Prosiect

Oriau: 28 hrs yr wythnos

Cyflog: £26,250 (pro rata £21,000)

 

Mae'r holl swyddi yn ddarostyngedig i wiriad DBS estynedig a geirda boddhaol.

Ariennir y swydd hon gan y Gronfa Loteri Fawr.

Cynigir pob swydd ar sail amodol hyd nes cwblhau cyfnod prawf chwe mis yn foddhaol.

Mae'r sefyllfa hon ar gyfer tymor sefydlog tan 8fed Gorffennaf 2021 gyda pharhad pellach yn amodol ar gyllid.
 
Y dyddiad cau yw 10yb dydd Llun 25ain Mehefin 2018

Cynhelir cyfweliadau wythnos yn dechrau ar 2il Gorffennaf 2018

Bydd y swydd yn cychwyn ar unwaith (i'w drafod yn y cyfweliad)

  

 

 

 

Swyddog Prosiect

Oriau: 35 awr yr wythnos

Cyflog: £21,250

Mae'r holl swyddi yn ddarostyngedig i wiriad DBS estynedig a geirda boddhaol. 

Ariennir y swydd hon gan y Gronfa Loteri Fawr. 

Cynigir pob swydd ar sail amodol hyd nes cwblhau cyfnod prawf chwe mis yn foddhaol.

Mae'r sefyllfa hon ar gyfer tymor sefydlog tan 8fed Gorffennaf 2021 gyda pharhad pellach yn amodol ar gyllid.

Y dyddiad cau yw 10yb dydd Llun 25ain Mehefin 2018

Cynhelir cyfweliadau wythnos yn dechrau ar 2il Gorffennaf 2018

Bydd y swydd yn cychwyn ar unwaith (i'w drafod yn y cyfweliad)

  

 

 

 

 

 

Am fwy o fanylion cysylltwch â John Miles, Rheolwr Advocacy  ar 01495 233550 neu e-bost: john.miles@disabilitycando.org.uk

I lawrlwytho pecyn cais, gweler isod

Project Officer Job description

Senior Project Officer Job description

Application Form and Equal Opps Form 

Dychwelwch gopïau caled at: - 

  Ceisiadau Swyddi, Helen Amberry

Canolfan Disability Can Do Centre,

1 Bryn Lane, Pontllanfraith, NP12 2PG.

neu

E bostiwch: secretary@disabilitycando.org.uk