NEW JOB VACANCY - DISABILITY FORUM GROUP FACILITATOR


Monday 11 June 2018

DISABILITY FORUM

GROUP FACILITATOR

We are seeking to recruit the following post to help deliver services to disabled adults and their carers across Caerphilly County Borough.

People's Postcode Lottery

 

Disability Forum Group Facilitator

6hrs per week (10 months)

Salary: £9.62 per hour

 

All posts are subject to an enhanced DBS check and satisfactory references

 

This job is funded by the Postcode Lottery

 

All posts are offered on a conditional basis until satisfactory completion of a six month probationary period.

 

This position is fixed term until April 2019 with further continuation subject to funding.

 

Closing date is 10am Monday 25th June 2018

Shortlisting to be held Friday 29th June 2018

Interviews will be held Friday 6th July 2018

The post will commence immediately (to be discussed at interview)

 

Any queries please contact John Miles, Advocacy Manager via telephone on 01495 233550 or email: john.miles@disabilitycando.org.uk

 

To download an application pack please click the links below:

 Disability Forum Group Facilitator Job Description

 Application And Equal Opportunities Forms 

 

Please return hard copies to:-

Applications, John Miles, Advocacy Manager,

Disability Can Do Centre, 1 Bryn Lane, Pontllanfraith, NP12 2PG.

Or

Email a copy to: john.miles@disabilitycando.org.uk

 

 


 

HWYLUSYDD Y GRWP

FFORWM ANABLEDD  

Rydym yn awyddus i benodi swydd canlynol i helpu i ddarparu gwasanaethau i oedolion anabl a'u gofalwyr ar draws Bwrdeistref Sirol Caerffili.

 

People's Postcode Lottery

 

Hwylusydd y grwp fforwm anabledd

 6 awr yr wythnos (10 mis)

 cyflog: £9.62 yr awr

 

Mae'r holl swyddi yn ofyn am gwiriad DBS a geirda boddhaol

 

 Mae'r swydd hon yn cael ei ariannu gan y loteri cod post

 

 Mae’r holl swyddi yn cael eu cynnig ar sail amodol

 hyd nes gwblhau cyfnod prawf o chwe mis.

 

 Mae'r swydd hon am gyfnod penodol tan Ebril 2019 gyda pharhad pellach yn amodol ar gyllid.

 

Y dyddiad cau yw 10.00 Ddydd Llun 25 Mehefin, 2018

 Cynhelir cyfweliadau Dydd Gwener 6 Gorffennaf, 2018

 

Bydd y swydd yn dechrau ar unwaith (i'w drafod yn y cyfweliad)

 Unrhyw ymholiadau, cysylltwch â John Miles, Rheolwr Eiriolaeth dros y ffôn ar 01495 233550 neu e-bostiwch: john.miles@disabilitycando.org.uk

 

 I Iawrlwytho pecyn cais, cliciwch ar y ddolen isod:

 Disability Forum Group Facilitator Job Description

 Application And Equal Opportunities Forms

 

Dychwelwch copïau caled at: -

 Ceisiadau, John Miles, Rheolwr Eiriolaeth,

 Anabledd Gallu Gwneud Centre, 1 Bryn Lane, Pontllan-fraith, NP12 2PG

neu

 e-bostio copi i: john.miles@disabilitycando.org.uk